Grå stær (katarakt)

Grå stær eller katarakt, betyr at øyets linse er blitt uklar. Dermed forstyrres lyset på sin vei til øyets netthinne og synet blir uklart. Denne forstyrrelsen kan IKKE avhjelpes med brilleglass!

kortikal%20katarakt.png

Grå stær er meget vanlig ved økende alder. Hos personer over 70 år har de fleste grå stær i mer eller mindre uttalt grad, men ikke alle trenger behandling. Grå stær kan også forekomme hos yngre individer, oftest som en konsekvens av tidligere øyesykdommer, skader eller arvelig disposisjon.

Indikasjon for behandling vil foreligge når pasienten SELV plages av dårlig syn og dette er forårsaket av grå stær.

Hvordan behandles grå stær?

Laserbehandling brukes ikke til å behandle grå stær, behandlingen er derimot mikrokirurgsisk der ultralydteknikk inngår.  Det brukes nesten alltid kun dråpebedøvelse, det vil si uten at en behøver å få bedøvelse med sprøyte. Ved operasjonen fjernes den uklare øyelinsen bortsett fra det meste av den omsluttende linsekapselen som brukes som støtte for den nye kunstige linsen som derved plasseres på normal plass. Den nye linsen er vanligvis laget av akryl eller silikon og blir liggende i øyet livet ut. Operasjonen varer omtrent 10 minutter og det er sjelden behov for å sy.

Umiddelbart etter operasjonen er synet tåket, men kommer seg som regel bra allerede samme dagen hvoretter det bedrer seg ytterligere de første dagene/ukene. Før og etter operasjonen må man dryppe med øyedråper og det er også nødvendig med kontroller hos øyelege den første tiden etter inngrepet. Nye briller tilpasses vanligvis hos pasientens egen optiker ca.1 mnd etter operasjonen.

P4210564.JPG

Får alle tilbake synet etter en operasjon for grå stær?

For godt syn er det nødvendig at både billeddannelsen på netthinnen og videreformidlingen derfra til hjernens synssenter fungerer normalt.

Den altoverveiende årsak til ufullkomment syn etter slike operasjoner er at andre deler av øyet har fått nedsatt funksjon. Mange eldre har ved siden av grå stær også aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)(eller såkalt "forkalkning").
I slike tilfelle vil bildet som dannes på netthinnen ("filmen" i øyet) ikke videreformidles som et klart bilde, men være forvrengt alt etter graden av hvor uttalt makuladegenerasjonen er. Ved denne tilstanden er det særlig lesesynet og skarpsynet på avstand som påvirkes. Orienterings- og gangsynet vil man vanligvis beholde. I  noen tilfeller man kunne bremse utviklingen av den våte varianten av makuladegenerasjon ved hjelp av en spesiell laserbehandling eller gjentatte injeksjoner inn i øyet av spesielle medikamenter (VEGF-hemmere).
De senere år er det også funnet at bestemte kostholdstillegg kan ha en viss betydning spesielt ved enkelte varianter av tørr AMD.

Det er ikke mulig å få tilbake syn med vanlige briller når netthinnen rammes av slike aldersforandringer. Mange får dog god hjelp av såkalt svaksynsoptikk (spesialbrille, luper, leseTV).

Det er heldigvis meget sjelden at en operasjon for grå stær teknisk sett går galt, men det kàn forekomme. Vi regner at mindre problemer oppstår i under en prosent av operasjonene. Alvorligere komplikasjoner med fare for synstap forekommer sjelden. Således vil for eksempel den mest fryktede av disse, infeksjon inne i øyet, sees i mindre enn en promille av tilfellene ( mindre enn 1 / 1000).

Endel av pasientene som er operert for grå stær vil senere få etterstær dvs at den gjenværende linsekapselen blir fordunklet slik at synet igjen kan bli sløret. I så fall kan tilstanden enkelt behandles med en YAG-laser.

Priser

NB; forbehold om prisendringer!

Egenandelene ved grå stær kirurgi hos spesialister med avtale med regional helsefortak er de samme som pasienter må betale for poliklinisk behandlling på offentlige sykehus. Egenandelen er pr 1.7.13  kr 479 ved operasjon for grå stær (per øye),  men kun 164 hvis man har frikort (se også nedenfor). For kontrollene betales ordinære egenandeler dvs pt  kr 315 med mindre man har "frikort".

Trygdens satser inkluderer innsetting av en standard enstyrke (monofokal) linse. Styrken på denne tilpasses individuelt slik at mange klarer seg uten avstandsbrille etter operasjonen. Man trenger dermed ofte kun en lesebrille. Det finnes imidlertid nå også gode bifokale (f.eks.ReSTOR) linser som kan settes inn hos egnede pasienter. De fleste (ca. 85%) av de pasientene som får en slik linse vil kunne klare seg helt uten briller, men noen risikerer nedsatt skarp- og mørkesyn. Denne linsen dekkes imidlertid ikke av det offentlige slik at pasienten evt. må betale et ekstra mellomlegg (p.t. 6000 per operasjon). Pasienter med skjeve hornhinner vil kunne ha glede av linser som også korrigerer noe av eller hele skjevheten (toriske linser). Det ekstra mellomlegget for slike linser er pt 3000-5000 (avhengig av styrke). Hvis man ska ha toriske ReSTOR er tillegget 11000 per øye.

iFocus - Skandinavisk laserkirurgi
Oslo Øyelegesenter